Rynek Przetargowy Nr 4/2002 (4)

Poniżej link do numeru 4/2022 Rynku Przetargowego:

Rynek Przetargowy Nr 4/2022 (4) Czasopismo uczestników rynku zamówień publicznych >>>

Ponad 100 stron

 

W NUMERZE 4/2022 MIĘDZY INNYMI:

Zatrudnianie przez wykonawcę osób na podstawie stosunku pracy
 
Termin liczony w sekundach przy składaniu ofert
    
Brak w umowie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych i obligatoryjnej waloryzacji
 
Kiedy zamawiający może stosować art. 30 ust. 4 ustawy Pzp?
 
Zainicjowanie procedury „self-cleaningu” to obowiązek zamawiającego czy wykonawcy?
    

Rozmowa z ekspertami z cyklu: Jak zostać ekspertem w zamówieniach publicznych?
JUSTYNA ANDAŁA - SĘPKOWSKA
BARTŁOMIEJ MILUCH
 
Skan formy pisemnej jedz opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza
 
Filtr antyspamowy w komunikacji z wykonawcą
    
Czy posiadanie autoryzacji producenta to kryterium odnoszące się do właściwości wykonawcy?
    

Czy jest dopuszczalny opis przedmiotu zamówienia, który wymusza tworzenie konsorcjum?
    
Poinformowanie wykonawcy o odtajnieniu treści złożonego dokumentu
    

Powierzenie wykonania całości zamówienia podwykonawcy - usuwamy wątpliwości 
 
Próbki, demonstracja i prezentacja
    
Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty
    
Usługa zasadnicza czy pomocnicza?
    

Czy zamawiający może udzielić zamówienia bez pisemnej zgody wykonawcy na wybór jego oferty, jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty? JUSTYNA ANDAŁA - SĘPKOWSKA
    
Odbiory częściowe i odbiór końcowy robót budowlanych
    

Aktualność polisy OC 
 
Znaczenie winy wykonawcy w zatrzymaniu wadium
 
Nowe opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych
 
Nowelizacja ustawy Pzp w zakresie usług społecznych i innych szczególnych usług
    
Nowelizacja ustawy Pzp w zakresie waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy i podwykonawcy
    
Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
 
Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach
 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję